บทความ

อยากอยู่รอดในยุค #วิกฤต

 อยากอยู่รอดในยุค #วิกฤต 

ไม่ใช่การร้องขอให้ใครมาช่วยชีวิต 
แต่ต้องรีบปรับตัว ลุกขึ้นให้ไว 
 
อยากมีเงินมากขึ้น 
ก็ต้องรู้จักหาทำเพิ่ม 
อยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม
ก็ต้องหาทำอะไรใหม่ๆ 
 
แค่นี้แหละ ไม่ต้องคิดมาก
คิดได้แล้ว ก็รีบลงมือทำ
 
#iConLifestyle 
#TheiConGroup