บทความ

เครื่องมือตัวไหนที่มีความสามารถรอบด้านแบบ 100%

 การตลาดออนไลน์ ไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่มีความสามารถรอบด้านแบบ 100%

.
เครื่องมือการตลาดออนไลน์ จะแบ่งเป็นเครื่องมือเชิงรับ และเครื่องมือเชิงรุก และเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดผล
.
ซึ่งโดยปกติ เครื่องมือแต่ละตัวจะมีความสามารถโดดเด่นแตกต่างกันไป และมีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์ ถ้าหากต้องการให้ได้ผลเต็มที่ จะต้องใช้เครื่องมือหลายตัวทำงานร่วมกัน
.
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่ เป้าหมาย หรือจุดประสงค์ และ งบประมาณที่มี และที่ข้ามไปไม่ได้เลยคือ ต้องรู้จักตัวเอง, ลูกค้า และคู่แข่งขัน เพราะถ้าไม่รู้จะกลายเป็นการทำตลาดแบบ "ตาบอดคลำช้าง" ...