บทความ

ประเภทของ Keywords

 ในโลกของธุรกิจออนไลน์ เครื่งมือหลักในการนำผู้ประกอบการ และ ลูกค้าให้มาพบกัน ก็คือ "Search Engine" และผลการค้นหาในหน้าแรก คือสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการ

.
ดังนั้น ไม่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะทำการตลาดแบบ Search Engine Optimization (SEO) หรือ แบบ Search Engine Marketing (SME) หัวใจหลักที่ต้องทำความเข้าใจคือ เรื่องของ Keywords
.
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Keywords คือสิ่งที่จะต้องได้รับการวางแผนมาตั้งแต่แรก ก่อนที่จะผลิตสินค้าหรือบริการออกมาด้วยซ้ำ เพราะเป็นความคิดรวบยอด ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายถึงความพร้อม เกี่ยวกับความเข้าใจในตัวสินค้า/บริการ และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
.
Keywords ที่ถูกนำมาใช้เป็น "ทำเลออนไลน์" โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลักๆ คือ
.
1. Short Keywords คือ Keywords แบบสั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นคำๆ เดียว และมีความหมายกว้าง เช่น ท่องเที่ยว, ข้าว หรือ เสื้อยืด เป็นต้น
.
2. Niche Keyword คือ คือ Keywords ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นลักษณะของการนำ Short Keyword + ลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นคุณสมบัติของ สินค้า, บริการ หรือ สถานที่ มาต่อหัว หรืต่อท้าย เช่น เที่ยวดอย เชียงใหม่, ข้าวหอมมะลิ สุรินทร์ หรือ เสื้อยืด ราคาถูก เป็นต้น
.
3. Long tail Keyword คือ Keywords มีลักษณะยาวเป็นแบบวลี ซึ่งเป็นการนำ Short Keywords มาขยาย ในลักษณะของวลี เช่น เที่ยวดอย จังหวัดเชียงใหม่ ราคาถูก, ข้าวหอมมะลิ สุรินทร์ สีด้วยมือ หรือ เสื้อยืดเด็กราคาโรงงาน สมุทรปราการ เป็นต้น
.
Short Keywords จะมีปริมาณการค้นหาต่อวันสูงมาก เพราะเป็นคำสั้น กว้าง ค้นแต่ละครั้งจะมีปริมาณข้อมูลค่อนข้างเยอะ
.
Niche Keyword จะมีปริมาณการค้นหาที่น้อยกว่า Short Keyword เพราะคำที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
.
Long tail Keyword จะมีปริมาณการค้นหาต่ำ ถึงต่ำมาก เพราะคำที่ใช้จะเป็นลักษณะวลี ประกอบด้วยคำหลายคำมารวมกัน ซึ่งการค้นหาลักษณะนี้บ่งบอกถึงความพยายาม และตั้งใจค้นหาสิ่งที่ต้องการ
จริงๆ
.
คำถามคือ แล้ว Keywords แบบไหนถึงจะเหมาะสำหรับเว็บไซต์และธุรกิจของคุณ?
.
คำตอบคือ "ต้องถามตัวคุณเองว่า คุณต้องการอะไรระหว่าง ยอดขาย หรือ ยอดผู้ชม"?
.
ถ้าเว็บไซต์และธุรกิจของคุณต้องการเพิ่มยอดขาย แนะนำให้เลือกใช้ Niche Keyword และ Long tail Keyword
.
แต่ถ้าเว็บไซต์และธุรกิจของคุณต้องการเพิ่มยอดผู้เข้าชม แนะนำให้เลือกใช้ Short Keywords
.
อย่าเพิ่ง "งง" ว่าทำไมไม่แนะนำให้ใช้ Short Keywords ในการสร้างยอดขาย เพราะมีจำนวนการค้นหาแต่ละวันมากกว่า Niche Keyword และ Long tail Keyword
.
จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ของผม พบว่า การค้นหาข้อมูลด้วย Short Keywords ส่วนใหญ่ของผู้บริโภค มักเป็นการค้นหาข้อมูลเพื่อนำไปทำอะไรบ้างอย่าง ไม่ได้มีจุดประสงค์จะเข้ามาหาข้อมูลเพื่อ
ใช้บริการ เนื่องจากการค้นหาข้อมูลด้วย Short Keywords ข้อมูลที่ได้จะมากมายจนไม่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องตัดสินใจได้
.
นี่คือคำตอบที่ว่า ทำไมการติดหน้าแรก ด้วย Short Keywords โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยในการสร้างยอดขาย
.
การที่จะทำให้เว็บไซต์หรือธุรกิจติดหน้าแรก ด้วย Short Keywords เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะทำด้วยวิธี SEO หรือ วิธี SEM ก็ตาม เพราะ Short Keywords มีการแข่งขันสูง และค่าใช้จ่ายการทำ SME จะจ่ายตามการแข่งขันของ Keywords และถ้าหากคุณไม่รู้วิธี การใช้ Keywords เชิงลบ ในการทำ SEM คุณก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไม่ต่างจากการ "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"
.
ถ้าเว็บไซต์และธุรกิจของคุณเน้นเพิ่มยอดผู้เข้าชม Short Keywords จะเหมาะมากกว่า เพราะเว็บไซต์และธุรกิจลักษณะนี้ ลูกค้าเป้าหมายจริงๆ ไม่ใช่ผู้เข้าชม แต่จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอื่นมากกว่า เช่น ลูกค้าที่จะเข้ามาโฆษณา, ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่าง ซึ่งการตัดสินใจลงโฆษณาจะต้องใช้จำนวนผู้เข้าชมเป็นเครื่องตัดสินใจ
.
Keywords ที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์และธุรกิจที่ต้องการยอดขาย คือ Niche Keyword และ Long tail Keyword เพราะเป็น Keywords ที่เฉพาะเจาะจง ... ลองถึงตัวเราเองก็ได้ว่า ถ้าหากเราต้องการค้นหาสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่าง เราจะค้นหาข้อมูลด้วย Short Keyword หรือ Niche Keyword
.
ดังนั้นหากต้องการได้ลูกค้า จากการค้นหาใน Search Engine ควรเลือกใช้ Keywords หรือทำเลออนไลน์ ให้ถูกประเภท
.
ข้อดีของ Niche Keyword และ Long tail Keyword คือ
.
1. เป็นคำที่มีการแข่งขันไม่สูง โอกาสที่จะติดหน้าแรกจึงมีมากขึ้น
2. เป็นคำที่ใช้เวลาในการติดอันดับไม่นานจนเกินไป ทำให้การลงทุนต่ำ
3. การถูกค้นพบจากการค้นหา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ต้องการใช้บริการจริงๆ ดังนั้น โอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่จะมีเปอร์เซ็นต์สูง
.
การติดอันดับหน้าแรกของการค้นหาคือโอกาสที่ดี แต่ไม่ใช่ข้อสรุปว่าจะได้ลูกค้า 100% เพราะจะต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจใช้บริการ พวกเขาจะมีการค้นหาเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อน และ/หรือ ดูรีวิว เพื่อใช้ในการประกอบตัดสินใจ ดังนั้น เนื้อหา หรือ Content ที่จะนำเสนอ หรือใช้อธิบายจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ซึ่งคราวหน้าเราจะมีคุยกันถึง การทำ Content อย่างไรให้มีถูกต้อง
.
สำหรับเรื่อง Keywords จริงๆ ยังไม่จบเสียทีเดียว เพราะในภาคปฎิบัติ การเลือกใช้ Keywords เพื่อการทำ SEO กับการทำ SEM นั้น จะมีเทคนิคปลีกย่อยที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการทำ Work Shop ไว้มีโอกาสจะมาอธิบายต่อถึงเทคนิคการทำ SEM โดยเฉพาะอีกครั้ง