บทความ

ความสำคัญของ Content

 ความสำคัญของ Content

.
ในการทำ Content หรือเนื้อหา เพื่อใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะใช้เพื่อการตลาด, การขาย, การนำเสนอ ฯลฯ รูปแบบของ Content จะแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ
.
1. ข้อความ
2. รูปภาพ และ อินโฟกราฟฟิก
3. คลิป วีดีโอ และ
4. ไฟล์เสียง หรือ PODCAST
.
ทุกการสื่อสารจะต้องมี Content ซึ่งเป็นข้อมูล หรือ "สาร" เพื่อบอกหรืออธิบายให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ และความต้องการ ดังนั้น Content จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร
.
ในการสื่อสารการตลาด ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ จำเป็นต้องมี Content "อย่างน้อย" รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือจะมากกว่า หนึ่งรูปแบบก็ได้ ถ้าทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ
.
ยกตัวอย่างเช่น การอธิบายอย่างสิ่งบางอย่าง ถ้ามาให้รูปแบบข้อความ อาจจะทำให้เข้าใจยาก แต่ถ้าใช้รูปแบบ อินโฟกราฟฟิก จะเข้าใจได้ทันทีและจำได้นานกว่า เป็นต้น
.
การสื่อสารบางอย่าง อาจจะเข้าใจยากถ้าใช้รูปแบบภาพ แต่ถ้าใช้รูปแบบ วีดีโอ ทำให้เข้าใจและทำตามได้ เป็นต้น
.
ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ Content รูปแบบไหนในการนำเสนอ จะต้องพิจารณาถึงจุดประสงค์, เครื่องมือ และ ความซับซ้อนของเนื้อเรื่อง
.
ยกตัวอย่างเช่น
.
จุดสงค์คือ ต้องการทำ Content เพื่อ SEO ดังนั้นรูปแบบ Content ที่ควรจะเป็นคือ ข้อความ (เขียนเป็นบทความ) เพราะต้องการสร้าง Link จาก Keyword เพื่อให้ Search Engine มาเก็บเนื้อหา และ Keyword เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับดีขึ้น ซึ่งในบทความอาจจะมี คลิปวีดี หรือ ภาพ อินโฟกราฟฟิก อยู่ด้วยก็ไม่แปลก แต่ รูปแบบหลักคือ ข้อความ เป็นต้น
.
ในส่วนการเลือกใช้รูปแบบของ Content จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยาก แค่ทำความเข้าใจว่า Content แต่ละแบบมีจุดเด่นอย่างไร ก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้แล้ว และ Content แต่ละแบบยังสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้
.
ส่วนที่ยากที่สุดของการสร้าง Content เพื่อการสื่อสารการตลาด คือ เนื้อเรื่อง เพราะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ Customer Jurney ซึ่งจะมีขั้นตอน หรือ Stage ที่ต้องนำมาพิจารณาในการสร้าง Content
.
สรูปให้เห็นภาพง่ายๆ ของ Customer Jurney ที่เกี่ยวกับการสร้าง Content คือ
- Content แบบไหนที่จะใช้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้จักสินค้า/บริการของเรา
- Content แบบไหนที่จะใช้สำหรับคนที่เริ่มสนใจสินค้า/บริการของเรา (ยังไม่ตัดสินใจ)
- Content แบบไหนที่จะใช้สำหรับคนที่ตัดสินใจ แต่ยังไม่ซื้อ และ
- Content แบบไหนที่จะใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อ หรือใช้บริการกับเราแล้ว
.
ทั้งหมดนี้ผมจะอธิบายในบทหน้า ในหัวข้อเรื่อง Stage of Content