บทความ

กลยุทธ์การสร้าง Content

 ก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบของ บทความ, รูปภาพ, อินโฟกราฟฟิก, วีดีโอ หรือแม้แต่ เสียงพูดบรรยายที่เรียกว่า Podcast ออกไป จะมีกระบวนการหรือวิธี ในการสร้างอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

.
เนื่องจาก Content คือพระเอก ซึ่งนิยมเรียกกันอย่างเทห์ว่า "Content is King" นั่นเพราะว่า Content คือหัวใจหลักของการสื่อกสาร ถ้า Content ชัดเจน ดึงดูดใจ ก็จะช่วยให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล
.
อย่างที่รู้กันว่าการสื่อสารนั้นประกอบด้วย "สาร" ซึ่งก็คือ "Content", ผู้รับสาร หรือ "กลุ่มเป้าหมาย" และ ช่องทางการสื่อสาร คือ เครื่องมือ (Tools) ที่จะใช้ในการนำ สาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
.
สรุปให้เห็นภาพ
.
Content --> ช่องทางการสื่อสาร (Tools) --> ผู้รับสาร
.
ที่ต้องสรุปให้เห็นเป็นภาพแบบนี้ก็เพราะว่า การที่เราจะสร้าง Content ขึ้นมา เราจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้เสมอ เพราะ Content บางอย่างจะใช้ได้ดีกับ Tools บางตัว แต่ใช้ได้ไม่ดีกับ Tools บางตัว ดังนั้นก่อนสร้าง Content จะต้องคำนึงด้วยว่าเราต้องการจะใช้ Tools ตัวไหนเป็นช่องทางในการสื่อสาร
.
ส่วนการสร้าง Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละแบบ ได้อธิบายไปแล้วในบทก่อน เรื่อง "Stage of Contents" และเรื่อง "Content Marketing Funnel" ส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจว่า Content สำคัญอย่างไร หาอ่านได้ที่เรื่อง "ความสำคัญของ Content"
.
ขั้นตอนของการสร้าง Content จะเริ่มจาก
- จุดประสงค์ หรือเป้าหมาย เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของเนื้อหา ดังนั้นทุกๆ Content จะสร้างขึ้นมาต้องตอบให้ได้ว่า จุดประสงค์หลักคืออะไร เช่น ต้องการสร้างแบรนด์, ต้องการสร้างยอดขาย, ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ, ต้องการเพิ่มยอดผู้เข้าชม หรือ ต้องการทั้งแบรนด์และผลทาง SEO เป็นต้น
.
- ใครคือกลุ่มเป้าหมาย..? เพราะ Content ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ก็ไม่ต่างอะไรกับการปิดตาแล้วก้าวเดินออกไป ถึงแม้จะรู้เป้าหมายอยู่ในใจแล้วก็ตาม แต่เชื่อเหอะว่า กว่าจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ไหน คุณอาจจะเดินตกท่อเสียก่อน
.
- เครื่องมือ หรือ Tools ที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารมีอะไรบ้าง เช่น ถ้าเป็นบทความก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง เว็บไซต์, Social Media, Blog หรือถ้าเป็นวีดีโอ ก็จะใช้ได้กับ Youtube, Facebook และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยและประสบการณ์ว่าเคยผ่านอะไรมาบ้าง แต่ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น แค่ไม่ปิดกั้นตัวเองที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
.
สำหรับกลยุทธ์ของการสร้าง Content ที่ใช้กันทั่วไปก็เช่น
- การเล่าเรื่อง (Story) เช่น เล่าความเป็นมา, เรื่องดราม่าทั่วไป, ดราม่าหักมุม, เรื่องตลก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับไอเดีย
- การแสดงตัวอย่าง เ่ช่น วิธีใช้, วิธีติดตั้ง, การยืนยันจากผู้ที่เคยใช้ หรือลูกค้า, หรือเทคนิค ไอเดียต่างๆ จากผู้ใช้จริง เป็นต้น
- การเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ซึ่งจะใช้ในกรณีที่สินค้าและบริการของเราดูดีกว่าคู่แข่ง หรือใช้เปรียบเทียบกับสินค้าเก่า กับสินค้าใหม่ของเราเอง
.
ในเรื่องของกลยุทธ์การสร้าง Content คงแนะนำได้แบบกว้างๆ เพราะในทางปฎิบัติ การสร้าง Content ก็คืองาน Creative อย่างหนึ่ง ดังนั้นคนที่ทำ Content ก็คือ Creator นั่นเอง ซึ่งแนะนำว่า ใช้กรอบเท่าที่จำเป็น ถ้าต้องการความโดดเด่น
.
เมื่อ Content โดดเด่น โอกาสเกิดเป็นกระแส หรือ Viral ก็จะตามมา แต่ระวังอย่าทำอะไรที่กระทบกับ ความเชื่อ, ศีลธรรม และ กฎหมาย เพราะมีความเสี่ยงสูง
.
โดยสรุปแล้ว ก่อนสร้าง Content เราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร, กลุ่มเป้าหมายคือใคร และจะใช้เครื่องมือ หรือ Tools ตัวใดเป็นช่องทางในการสื่อสาร
.
ถ้าคุณเข้าใจกลยุทธ์การสร้าง Content และกล้าที่จะทำ คุณสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการเป็น Youtuber ได้ เพียงแค่เพิ่มหลักคิดไปว่า Concept ช่องของคุณคืออะไร ที่เหลือก็คือการสร้าง Content ตามแนวทางหรือ Concept นั้น
.
เมื่อสร้าง Content ได้แล้วทีนี้ก็มาดูว่าจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการนำเสนอ เพื่อบอกให้รู้ว่า .. เฮ้..ทุกคนนี่คือเรื่องราวของเรานะ....
.
ซึ่งครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ มาดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง และแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร