ข่าว

งานเทศกาลโล้ชิงช้า กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่

 

งานเทศกาลโล้ชิงช้า กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ประจำปี 2022 3 กันยายน 2565 - 4 กันยายน 2565

ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
กิจกรรมภายในงาน
-การสาธิตการโล้ชิงช้า
-การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่
-การละเล่นชิงช้าสวรรค์
-การแสดงวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ
-การจัดสินค้าผลิตพันธุ์ชนเผ่าและกิจกรรมอื่นๆ