ข่าว

ปักหมุดโฆษณาหน้าหมวดหมู่

 เป็นการนำโฆษณาของท่านไป แสดงผลค้างไว้ที่หน้าหมวดหมู่ของประกาศ เป็นเวลา 30 วัน เมื่อผู้ชมเข้ามาที่หน้าหมวดหมู่ประกาศก็จะเห็นโฆษณาของท่านเด่นชัดอยู่ด้านบนทันที

การปักหมุดโฆษณาหน้าหมวดหมู่ ท่านจะถูกหักคะแนน 500 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวท่านสามารถสะสมได้โดยการล็อกอินเข้ามาใช้งาน โดยระบบจะเพิ่มคะแนนให้ท่าน 15 คะแนน/วัน สำหรับสมาชิกทั่วไป และ 50 คะแนน/วัน สำหรับสมาชิก VIP

ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มคะแนนสะสมอย่างเร่งด่วน ท่านสามารถซื้อคะแนนเข้าระบบได้ โดยสมาชิกทั่วไปจะได้รับคะแนนในอัตร 4 คะแนน/1 บาท, ส่วนสมาชิก VIP จะได้รับคะแนนในอัตรา 8 คะแนน/1 บาท

ต้องการปักหมุดโฆษณาหน้าหมวดหมู่ (หักคะแนนสะสม 500 คะแนน/เดือน)