ข่าว

ปักหมุดประกาศ 24 ชั่วโมง

 เป็นการนำโฆษณาของท่านแสดงผลค้างไว้ 24 ชั่วโมง ที่หน้าแรกของเว็บไซต์, หน้ารวมประกาศ และ หน้าแสดงรายละเอียดของโฆษณาทุกหน้า ของทุกโฆษณาที่มีการเปิดเข้าชม ซึ่งจะช่วยให้โฆษณาของท่านเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ในการปักหมุดโฆษณาแบบรายวัน (24 ชั่วโมง) นี้ ท่านจะถูกหักคะแนน 120 คะแนน/ครั้ง ซึ่งคะแนนดังกล่าวท่านสามารถสะสมได้โดยการล็อกอินเข้ามาใช้งาน โดยระบบจะเพิ่มคะแนนให้ท่าน 15 คะแนน/วัน สำหรับสมาชิกทั่วไป และ 50 คะแนน/วัน สำหรับสมาชิก VIP

ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มคะแนนสะสมอย่างเร่งด่วน ท่านสามารถซื้อคะแนนเข้าระบบได้ โดยสมาชิกทั่วไปจะได้รับคะแนนในอัตร 4 คะแนน/1 บาท, ส่วนสมาชิก VIP จะได้รับคะแนนในอัตรา 8 คะแนน/1 บาท

 

ต้องการปักหมุดโฆษณารายวัน (หักคะแนนสะสม 120 คะแนน)