ข่าว

เลื่อนการแสดงผลประกาศ

 เป็นการนำโฆษณาของท่านมาแสดงผลที่ด้านบนสุด ณ เวลาในขณะนั้น ที่หน้าแรกของเว็บไซต์, หน้ารวมประกาศ เพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสเห็นโฆษณาของท่านมากขึ้น

การเลื่อนตำแหน่งโฆษณา ท่านจะถูกหักคะแนน 20 คะแนน/ครั้ง ซึ่งคะแนนดังกล่าวท่านสามารถสะสมได้โดยการล็อกอินเข้ามาใช้งาน โดยระบบจะเพิ่มคะแนนให้ท่าน 15 คะแนน/วัน สำหรับสมาชิกทั่วไป และ 50 คะแนน/วัน สำหรับสมาชิก VIP

ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มคะแนนสะสมอย่างเร่งด่วน ท่านสามารถซื้อคะแนนเข้าระบบได้ โดยสมาชิกทั่วไปจะได้รับคะแนนในอัตร 4 คะแนน/1 บาท, ส่วนสมาชิก VIP จะได้รับคะแนนในอัตรา 8 คะแนน/1 บาท

 

เลื่อนตำแหน่งการแสดงผลโฆษณา (หักคะแนนสะสม 20 คะแนน)